U bent nu hier: Diensten / Screening personen

Screening personen

De specialisten van Dutch Detective Agency weten hoe belangrijk het is voor u, om over informatie te beschikken over een persoon waar u mee in zee gaat, of bent gegaan. Of het nu om een zakenpartner, werknemer, werkneemster of persoonlijke relatie gaat. Wij kunnen u door middel van een grondige screening van informatie voorzien over de betreffende persoon.

De screening kan zich bijvoorbeeld richten op de identiteits- en adresgegevens of de financiële situatie van de persoon in kwestie. Maar ook over eventuele faillissementen, behaalde diploma’s en ondercuratelestelling. Ook kunnen we bij het Ministerie van Justitie nagaan of iemand een strafblad heeft.

Middels een pre-employment of in-employment screening kunnen we u van waardevolle informatie voorzien. Het Curriculum Vitae van een sollicitant die te mooi lijkt om waar te zijn, of als u twijfels heeft over een huidige werknemer of werkneemster, die toegang heeft tot vertrouwelijke informatie over uw bedrijf. Zekerheid voor alles. U kunt een keuze maken uit de onderstaande varianten, of u kunt overleggen wat voor de persoon in kwestie de beste screening is.

A-screening

Een A-screening is uitermate geschikt voor huidige personeelsleden. Er wordt nagegaan of een personeelslid op enigerlei wijze verzwegen neveninkomsten ontvangt via een loondienstverband bij een andere werkgever, of via zelfstandige activiteiten al dan niet op naam van de levenspartner. Een A-screening is aan te bevelen als wordt vermoed dat een werknemer activiteiten uitvoert die in strijd zijn met de belangen van uw onderneming.

B-screening

Met een B-screening richten wij ons op het Curriculum Vitae. Bij de laatste opgegeven werkgever zal worden nagegaan of de persoon in kwestie als werknemer bekend is geweest en zal worden geverifieerd of de opgegeven arbeidscontract periode overeenkomt. Hiernaast zal de huidige financiële positie van de persoon in kwestie in kaart worden gebracht. Tot slot zal de betrouwbaarheid en moraliteit onderzocht worden. Een B-screening is aan te bevelen voor medewerk(st)ers dewelke op diverse (financiële-) administratieve afdelingen te werk worden gesteld en voor medewerk(st)ers die uit hoofde van hun functie, in contact komen met goederen en/of financiële belangen.

C-screening

Bij een C-screening worden, aan de hand van het overlegde Curriculum Vitae, enkele voormalige werkgevers benadert. Indien het bedrijf van een voormalig werkgever niet meer bestaat, zal worden nagegaan in welke periode het opgegeven bedrijf actief is geweest. Ook zal worden nagegaan of de opgegeven periodes correct zijn. Tot slot zal de betrouwbaarheid en moraliteit van de persoon in kwestie onderzocht worden. Een C-screening is aan te bevelen voor medewerk(st)ers van (financiële-)administratieve afdelingen en voor medewerkers die uit hoofde van hun functie, in contact komen met goederen en/of geldtransacties en eveneens toegang hebben of kunnen krijgen tot vertrouwelijke informatie. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld leidinggevenden (o.a. managers en supervisors).

Uiteraard werken we discreet, volgens de privacygedragscode en hanteren de zwijgplicht. Dutch Detective Agency werkt snel en kostenefficiënt, maar altijd binnen de wettelijke kaders. We doen de screening die u wenst en u heeft binnen de afgesproken tijd het onderzoeksrapport in uw bezit. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Dutch Detective Agency is uw partner in informatievoorziening.

Of laat ons u bellen op een tijdstip dat u het beste uitkomt!