U bent nu hier: Blog / Alimentatie indexering 2016

Alimentatie indexering 2016

Wanneer de situatie van uw ex-partner waaraan u een alimentatieverplichting heeft, is veranderd bijvoorbeeld dat hij of zij een affectieve relatie is aangegaan, is gaan samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding heeft, kan volgens artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek de alimentatieverplichting opgeheven worden. Tevens kan een gewijzigde inkomstensituatie van de alimentatiegerechtigde reden zijn. Indien u het vermoeden, of aanwijzingen heeft dat de leefsituatie van uw ex-partner is gewijzigd, kan dit reden zijn dat de alimentatieverplichting beëindigd kan worden. Als criteria (alimentatie indexering) voor het samenleven 'als waren zij gehuwd' gelden de duurzaamheid van de samenleving, het leven in gezinsverband en het vormen van een economische eenheid. Daarnaast heeft de Hoge Raad de eis gesteld dat moet blijken dat de samen levenden elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit zijn dan ook de onderdelen die vastgelegd moeten worden in een alimentatie onderzoeksrapport, indien uw ex-partner de alimentatiegerechtigdheid ontkent en ten onrechte in stand houdt:

  • Het samenwonen;
  • De duurzame affectieve relatie;
  • Een gemeenschappelijke huishouding;
  • Eventueel veranderd inkomen.

Het alimentatie onderzoek moet uitgevoerd en vastgelegd worden door een erkend detectivebureau, gediplomeerde onderzoekers met toestemming van het Regiohoofd Nationale Politie. In andere gevallen is de rapportage niet juridisch inzetbaar. De privacy van de alimentatiegerechtigde mag niet geschonden worden. Schakel daarom een gespecialiseerd en ervaren detectivebureau voor een alimentatieonderzoek in, om teleurstelling te voorkomen.

Betaalt u partneralimentatie, dan kan deze plicht verder op verschillende manieren eindigen. Zo betaalt u geen alimentatie meer als de periode waarvoor deze plicht geldt, is verstreken. Een andere manier is wanneer de alimentatiegerechtigde wangedrag vertoont. Tevens vervalt de alimentatieplicht als de ontvanger ervan gaat trouwen.

Kan het detectivebureau zonder privacyschending aantonen dat er sprake is van 'samenleven als waren zij gehuwd', dan stopt niet alleen de alimentatieplicht, ook kan de alimentatiebetaler de onterecht betaalde alimentatie terugkrijgen inclusief de onderzoekskosten, in rekening gebracht door het detectivebureau.

Voorbeelden alimentatie indexering

Enkele uitspraken van de rechtbank omtrent detective en alimentatie: http://uitspraken.rechtspraak.nl (druk op de blauwe zoekknop!)